Sámi Duodjis samlingar

Sámi Duodji har samarbetat med Ájtte museum inom ramen för projektet AIDA (Arctic Indigenous Design Archives, https://arkisto.fi/aida/  är AIDAs hemsida). Projektet syftade till att etablera slöjdare och konstnärers arkiv i Sápmi. Enskilda duojár arkiv skapades där fokus inte var på objekt och föremål utan på andra arkivalier. Genom att bevara till exempel skisser, arbetsprover, foton, brevväxlingar och marknadsföringsmaterial flyttas blicken från föremålet till skapandeprocesser. Materialet användes sedan av studenter vid Sami Allaskuvla som utgångspunkt för eget skapande men även av studenter vid högstadiet i Jokkmokk och Inari. Inom ramen för projektet valde stiftelsen att donera en samling föremål till Ájtte.

Sámi Duodjis arkiv består av nästan 300 föremål. Majoriteten av föremålen kommer från den nordsamiska traditionen, men även den lule-, pite- och umesamiska liksom den sydsamiska traditionen är rikligt representerad. Det är ungefär lika många kvinnliga duodjára som manliga, och några av föremålen har tillkommit genom samarbete. Skinn och textil är de vanligaste föremålsmaterialen, därefter trä, horn och slutligen silver eller glas.

48 föremål är utställda i museets basutställning Duodje och alla föremålen är sökbara i museets databas Carlotta.

Så tar du del av samlingen digitalt.

  • Gå till Ájttes hemsida www.ajtte.com
  • Längst ner på sidan finns en röd ruta med texten ”Sök i våra samlingar”
  • Tryck på knappen ”Sök här”
  • Eller gå till http://collections.ajtte.com/web
  • Du kommer nu till en sida med en sökruta högst uppe till höger
  • Vill du se föremålen i Sámi Duodjis samling? Skriv  SaD i sökrutan. Så får du upp alla föremål i samlingen. Men du kan också söka på en slöjdare namn. Skriv då in efternamn, förnamn i sökfältet.
  • Vill du studera ett föremål närmare eller veta mer så hittar du informationen genom att klicka på bilden av föremålet. Upptäcker du fel, hör av dig till Ájtte: info@ajtte.com