Gesällprov i samisk silver

Sami Duodji vill stärka statusen för samisk silver och jobbar med att utforma gesällprov i samisk silver. Arbetsgruppen leds av Sámi Duodjis ordförande Solveig Labba. Gruppen har utarbetat ett förslag till ett gesällprov i samiskt silver.

Gesällprovet innehåller olika moment med prover både teoretiskt och praktiskt arbete som ska genomföras inom silverarbetet. Gesällprovets utformning ska sen godkännas av Sámi Duodji och Hantverksrådet. Arbetsgruppen har jobbat under hösten 2019 med flera träffar för utformningen av gesällprovet samisk silver.