Covid-19 påverkar stiftelsens planerade sammankomster och möten 2020!

Styrelsen i Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis har beslutat att samtliga aktiviteter som inkluderar fysiska möten skjuts upp från 30/3 till 15 september 2020. Beslutet innebär att alla fysiska möten, konferenser och träffar inom nuvarande projekt skjuts upp. Den planerade samtalsserien Duodji 2030, med start i Jokkmokk 27/4, skjuts således på framtiden. Även den inplanerade slöjdarkonferensen i Tärnaby 8-10/5 flyttas. Innehållet med designfokus kvarstår men genomförandet skjuts upp och kan förhoppningsvis genomföras under senhösten.

Butiken i Jokkmokk kommer att hålla stängd under påskveckan och kan stängas med kort varsel om andra allvarliga signaler och beslut kommer från Folkhälsomyndigheten.

Årlig konferens i samisk affärsutveckling

Den årliga slöjdarkonferensen gällande affärsutveckling genomförs i Tärnaby 8-10 maj 2020 med tonvikt på design. Denna konferens genomförs i samverkan med Storumans kommun inom Inter-Reg-projektet Aktene.