Covid-19 påverkar stiftelsens planerade sammankomster och möten 2020!

Styrelsen i Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis har beslutat att samtliga aktiviteter som inkluderar fysiska möten skjuts upp från 30/3 till 15 september 2020. Beslutet innebär att alla fysiska möten, konferenser och träffar inom nuvarande projekt skjuts upp. Den planerade samtalsserien Duodji 2030, med start i Jokkmokk 27/4, skjuts således på framtiden. Även den inplanerade slöjdarkonferensen i Tärnaby 8-10/5 flyttas. Innehållet med designfokus kvarstår men genomförandet skjuts upp och kan förhoppningsvis genomföras under senhösten.

Butiken i Jokkmokk kommer att hålla stängd under påskveckan och kan stängas med kort varsel om andra allvarliga signaler och beslut kommer från Folkhälsomyndigheten.

Annual conference in Sami business development

Den årliga slöjdarkonferensen gällande affärsutveckling genomförs i Tärnaby 8-10 maj 2020 med tonvikt på design. Denna konferens genomförs i samverkan med Storumans kommun inom Inter-Reg-projektet Aktene.