Formstark Norrbotten

Ett samarbetsprojekt för en hoppfull framtid genom utveckling för slöjd, design och konsthantverk
Hur kan design, konsthantverk och slöjd skapa mervärden i besöksnäringen och samtidigt skapa fler arbetstillfällen inom kreativa näringar?

Sammanfattande beskrivning
Genom att delta i projektet Formstark Norrbotten vill Sameslöjdstiftelsen bidra till förutsättningarna att mötas och dra nytta av olika kompetenser i Norrbotten. Två branschområden är centrala: besöksnäring och de professionella inom konsthantverk, hantverk, slöjd och design. Även offentliga aktörer, stiftelser, föreningar och andra bidrar till Formstark-konceptet.

Syftet med projektet är bl.a. att skapa nya typer av tjänster och att ta fram lokalproducerade produkter. Härigenom kan Norrbotten som destination bli än mer intressant och attraktivt.

För Sameslöjdstiftelsen innebär det att det samiska konsthantverket och slöjden får nya arenor att synas på. Detta kan påverka både produktutveckling och företagsutveckling inom samiska näringar i en positiv riktning.

Se mer om Formstark Norrbotten

Utlysning till Norrbottens slöjdare, designers och konsthantverkare

Ansökningsperiod: onsdag 25 mars – 23 april, 23.59

Nu har du möjlighet att ansöka om att vara del i projektet Formstark Norrbotten och få möjlighet att jobba med besöksnäringen för att utforma unika produkter/tjänster tillsammans. 

Projektet Formstark Norrbotten vill skapa nya förutsättningar att mötas och dra nytta av kompetenser inom två branschområden; besöksnäringen och professionella utövare inom konsthantverk, hantverk, slöjd och design (nedan kallat utövare) samt offentliga aktörer och organisationer som verkar inom dessa områden.

Syftet är att skapa nya typer av tjänster, ta fram lokalt producerade produkter och därmed generera attraktivare destinationer i Norrbotten och fler uppdrag till lokala utövare.

Projektet bygger på tre spår; nätverkande, utbildning och produktutveckling.

Denna utlysning ingår i spåret produktutveckling. Vi vänder oss till professionella slöjdare, konsthantverkare och designers.

Om du blir antagen kommer du att få:  
–       Arbeta tillsammans med en aktör inom besöksnäringen
–       Processledning i arbetet tillsammans med aktören (2 st träffar)
–       Ekonomisk ersättning för ditt arbete motsvarande 1 månad á 40 000 kr
–       Ersättning för material upp till 5 000 kr
–       Möjlighet att åka på studieresa för inspiration, värde 10 000 kr
–       Utbildning i hur du tar betalt och upprättar kontrakt, värde 1 000 kr
–       Mentorskapsprogram, värde 25 000 kr

Projektet löper under två år, vi har valt ut åtta aktörer inom besöksnäringen. En del aktörer kommer att jobba med en utövare och en del med två. I ansökan kan du uppge om du vill jobba med en specifik aktör eller är öppen för att samverka med alla.

För mer information om ansökan kontakta:

Sofia Öberg
Projektledare Formstark Norrbotten
Sofia.oberg@norrbotten.se
070-276 58 62