Världskongress i Jokkmokk

Den 16:e till 21:a augusti pågår en internationell kongress med renskötande folk från hela världen i Jokkmokk. Det är The 6th World Reindeer Herders Congress som anordnas vart fjärde år på olika platser i världen. Under kongressen kommer Sameslöjdstiftelsen att anordna en försäljningsmarknad och utställningar i Samernas utbildningscentrums aula. Slöjdare, konsthantverkare och konstnärer från bland annat Sverige, Ryssland och Kina, kommer att finnas på plats.
2017 års Asa Kitokstipendiat, Fia Kaddik ställer ut foton och rotslöjd. Margaretha Dahl Sandling och Torbjörn Sandling ställer ut konst.Försäljning av slöjdmaterial, som tenntråd kommer att finnas, liksom kastliinor och annat till renskötselarbetet.
Varmt Välkomna!