Välkommen på vernissage!

Välkommen på vernissage!

Muv Áhkán Gápptie

Muv Áhkán Gápptie

Välkommen på vernissage av Liksjuon Sámien Siäbrries utställning ”Muv Áhkán Gápptie”.

Utställningen är resultatet av ett sömnadsprojekt som Lycksele Sameförening hade under 2016, inför 100-årsjubileet av det första samiska landsmötet i Trondheim, och visar hur dräktmodet kunde se ut på Elsa Laulas tid.