Kortkurser

 Detalj av nordsamisk koltkrage under tillverkningDetalj av förberedande arbete vid mönsterkonstruktion

Kortkurser i duodji

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji anordnar inte själv kortkurser i duodji, däremot uppmuntrar vi gärna till kortkurser i duodji. Därför ger Sameslöjdstiftelsen möjligheten för samiska kursledare, sameföreningar, samebyar att ansöka om ett kortkursbidrag för kortkurser.

Kriterierna för att beviljas kortkursbidrag är följande:
 • Bidrag kan sökas endast för ersättning till kursledare mot uppvisande av kvitto.
 • Kursen skall ha minst 5 deltagare.
 • Kursen skall omfatta minst 30-40 timmar.
 • Bidrag kan beviljas upp till en summa om 3000 kr.
 • I görligaste mån skall samiska språket och samisk duodjiterminologi användas.
I ansökan vill vi veta följande:
 • Vilken typ av kurs (ex. koltsömnad, skosömnad, smide).
 • Hur många kurstimmar.
 • Plats och datum.
 • Kursledare.
 • Ev. deltagande studieförbund/medfinansiär.
 • Kontaktperson, dennes telefonnummer och ev. e-postadress.
 • Antal kursdeltagare (minst 5 st).
 • Kursdeltagarnas namn.
Efter avslutad kurs vill vi ha:
 • En utvärdering i både text och bild från kursledaren. Vad var bra? Vad var mindre bra? Vad hade behövts för att det skulle bli ännu bättre?
 • Fullständig deltagarlista.
 • Rekvisition av beviljade medel med kontonummer vart pengarna skall betalas ut.

Rekvisition skall ske senast 2 veckor efter avslutad kurs.

Ansökan skickas till:

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji
Porjusvägen 4
962 31 JOKKMOKK

 

Händer som klipper taggar i gult klädeDetalj av tillverkning av mönster till barmkläden