Planera

Det är inte svårt att starta ett företag. Det svåra är många gånger steget innan. Det kan vara en kortare eller längre mental resa att bli företagare. Affärsidé är det första steget mot att uppfylla drömmen att bli företagare. Utan en bra affärsidé är det svårt att lyckas. Affärsidén är ofta grunden i den efterföljande Affärsplanen. Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji kan vara behjälplig i alla steg i processen. Från idé till registrerat företag. Det finns också mycket information att få via Nämnden för hemslöjdsfrågors företagsguide

Fem saker att fundera kring

Ta dig tid att undersöka olika möjligheter och förutsättningar kring dina företagsidéer.

Hobby eller företag?

Det kan vara svårt att dra gränsen mellan hobby och näringsverksamhet. Hobby om något som:

  • du utövar på din fritid
  • inte är din huvudsakliga försörjning
  • du gör utan vinstsyfte.

En näringsverksamhet är en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Med yrkesmässig menas att det ska finnas ett vinstsyfte. Skillnaden mellan hobby och näringsverksamhet har alltså ingenting med kvalitet att göra utan handlar om hur du ska beskattas. Hobbyverksamhet beskattas i inkomstslaget tjänst medan näringsverksamhet beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Läs mer i Skatteverkets broschyr 344 om beskattning i Hobbyverksamhet.

Har du gjort en affärsplan?

En affärsplan gör du till en början främst till dig själv. En affärsplan beskriver ofta företagets affärsidé, vision, strategi, marknadsföring, finansiering, budget, personal, rekrytering, patent och avtalsfrågor. En affärsplan är huvudsakligen ett beslutsstöd och det finns inga regler för exakt vad den behöver innehålla. Investerare, banker och andra aktörer kan ibland vilja ta del av affärsplanen för att göra en riskbedömning vid ansökan om företagsstöd, lån eller andra typer av aktiviteter. Använd gärna Sameslöjdstiftelsens affärsmodellsguide.

Har du fått någon starta-egetinformation?

Många kommuner och regioner har någon form av nyföretagarverksamhet. Ta tillfället i akt och besök dem eller ta del av webbseminarium genom verksamt.se.

Vilken företagsform är lämplig för dig?

Det finns flera olika företagsformer. Alla har både för- och nackdelar. Vilken du väljer beror på vad du ska arbeta med och vilka förutsättningar som finns, om du ska starta företaget ensam eller om ni är flera. Exempel på företagsformer är aktiebolag, enskild näringsverksamhet och handelsbolag. Läs mer på verksamt.se.

Hur ska företagsstarten finansieras?

En nystartad verksamhet genererar ofta inte vinst direkt. Någon form av startkapital behövs. Om du inte kan finansiera starten med egna pengar måste du vända dig till en finansiär. Exempel på externa finansiärer kan vara:

  • banklån
  • riskkapital
  • alternativa finansieringslösning, som till exempel affärsänglar
  • bidrag (offentlig finansiering).