Driva och utveckla

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji vill göra allt för att underlätta ditt företagande. Du kanske funderar på att anställa personal eller att arbeta med produktutveckling.

Besök på Västerbottens Museum under Branschdagar i Umeå 2014Besök på Västerbottens Museum under Branschdagar i Umeå 2014. Foto Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji

Besök på Västerbottens Museum under Branschdagar i Umeå 2014. Foto Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji

Fem saker att fundera kring

Du har kanske kommit igång nu och vill gå vidare.

Hur sköter du administrationen och bokföringen?

Alla affärshändelser i företaget ska bokföras enligt bokföringslagen. Exempel på affärshändelser är

  • In- och utbetalningar från kassa och bank
  • Överföringar mellan bankkonton
  • Egna insättningar och uttag
  • Varor och tjänster som köps och säljs
  • Löner
  • Inköp av inventarier

Du kan antingen sköta bokföringen helt själv eller anlita en redovisningskonsult som sköter hela eller delar av administrationen. Bokföringsåret avslutas med ett bokslut och en deklaration. Se film om bokföring från verksamt.se.

Är det läge att byta företagsform?

Har du startat din verksamhet och driver den som enskild näringsverksamhet (så kallad enskild firma) och vill utöka verksamheten kan ett aktiebolag vara en möjlighet. Alla företagsformer har olika fördelar och nackdelar. Du kan läsa mer om dessa på verksamt.se.

Behöver du vidareutbilda dig?

Vidareutbildning är viktigt oavsett om du är själv i företaget eller har anställda. Se till att upprätthålla både din och din personals kompetens.

Sätter du av pengar till din egna pension?

En verksamhet betraktas av Skatteverket som aktiv om näringsidkaren arbetat i verksamheten minst en tredjedels årsarbetstid, dvs 500–600 timmar under inkomståret. Om verksamheten baseras på näringsidkarens egen arbetskraft och kräver ett mindre antal timmar eget arbete för att skötas, betraktas verksamheten normalt som aktiv även om timantalet inte uppnåtts. Detta gäller t ex en konsultverksamhet som bedrivs vid sidan av en anställning. Det är endast inkomster från aktiv näringsverksamhet som är sjukpenning- och pensionsgrundande. Endast i aktiv näringsverksamhet får man göra pensionssparavdrag.

Men oavsett om du har en pensionsgrundande inkomst är det en god idé att föra ett samtal med den egna banken eller en pensionsrådgivare om framtiden.

Hur kan du vidareutveckla verksamheten?

Det finns olika stöd att söka från exempelvis Sametinget ifall du vill utveckla verksamheten. Kanske du behöver bidrag till en investering eller på annat sätt hjälp för att komma vidare. Vid Länsstyrelserna kan också bidrag ibland erhållas. Tillväxtverket arbetar också för att stärka företagens konkurrenskraft – genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Läs mer på Tillväxtverkets webbsida.

Kontaktperson Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji kan vara till hjälp när du funderar på frågor inom företagsformer, ekonomi, bokföring, pension och vidareutbildning eller finansiering för att utveckla verksamheten.