Avveckla

Det finns många olika sätt att avsluta sin verksamhet på. Företaget kan avvecklas, säljas eller överlåtas till någon annan. Vill den egna familjen eller någon närstående ta över företag kan det exempelvis ske genom generationsskifte, ägarskifte eller ledarskifte. Vilket sätt som är bäst för dig väljer du. Ett framgångsrikt skifte bör planeras i tid, ske i samråd med den egna familjen och med hjälp från rådgivare.

Fem saker att fundera kring

Det finns en del att tänka på innan en verksamhet övergår till annan ägare eller avvecklas.

Vill du avveckla verksamheten eller ska den drivas vidare på något annat sätt?

Fundera igenom hur du vill ha det och vilket sätt som är det bästa för dig och dina närstående. Du kan lägga ner/avsluta företaget på många sätt:

  • Du kan sälja företaget.
  • Du kan överlåta företaget till nästa generation genom arv, testamente eller gåva.
  • Du kanske måste ansöka om att företaget ska försättas i konkurs.

Vanligtvis är det inte svårt att avveckla sin enskilda men det kan ta några år innan allting är klart.

Har du avslutat allt som ska avslutas?

Ifall du har längre avtal på exempelvis abonnemang, hyror eller uppdrag kan dessa behövas avslutas i god tid före en avveckling.

Måste du säga upp personal?

Regler om uppsägning och avskedande finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Lagen ger den anställde skydd mot felaktiga uppsägningar och begränsar arbetsgivarens frihet att säga upp personal. Ibland kan företaget vara anslutet till kollektivavtal. Glöm inte bort att se vilka speciella regler som gäller för dig. Vid avskedande, uppsägning av personliga skäl eller arbetsbrist bör du söka hjälp av en arbetsgivarorganisation eller en arbetsrättsjurist.

Har du avslutat bokföringen på rätt sätt?

Ett bokslut ska göras oavsett när på året du avvecklar verksamheten. Det innebär att sista året kan bli kortare än 12 månader.

Glöm inte bort att avregistrera företaget ifall du ska avveckla det!

Avregistrering ska ske hos Skatteverket och hos Bolagsverket (ifall företag även är registrerat där)

Kontaktperson Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji kan finnas som stöd när du har frågor om avveckling, bokföring, personalfrågor samt annat som rör förändringar i din verksamhet.