Duojárat

Är du slöjdare och behöver hjälp och råd. Kontakta oss!

Nationell utvecklare – Marknadsföring & Kommunikation 

Liz-Marie Nilsen
Telefon: 0971-128 96
Mobil: 070-582 51 09
E-post: lmn@sameslojdstiftelsen.com