Duojárat

Är du slöjdare och behöver hjälp och råd. Kontakta någon av de nationella utvecklarna.

Nationell utvecklare – Hantverk & Kulturarv
Sanna Larsson
Telefon: 0971-128 99
Mobil: 070-394 93 06
E-post: sl@sameslojdstiftelsen.com

Nationell utvecklare – Marknadsföring & Kommunikation 
Liz-Marie Nilsen
Telefon: 0971-128 96
Mobil: 070-582 51 09
E-post: lmn@sameslojdstiftelsen.com

Nationell utvecklare – Näring 
Christina Kuhmunen
Telefon: 0971-128 97
Mobil: 070-340 41 51
E-post: ck@sameslojdstiftelsen.com