Utställningar

Modern Classics 2016

Modern Classics 2016

Vernissage söndag den 11 december kl. 14.00 på Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji i Jokkmokk.

”Modern Classics” – An exhibition by nine Sámi artisans.
There is a core within the Sámi handicraft that extends beyond the visible and tangible, joining together a cultural heritage with its traditions and the individual artistic expression.
The Sámi handicraft is sustainable, functional, stylish and unique.
”Modern Classics” is produced by The Swedish Sámi Handicraft Foundation and nine contemporary Sámi artisans. This edition of ”Modern Classics” is the first in a series of exhibitions where traditional and modern Sámi handicraft is presented in a new context.

”Modern Classics” visas i Jokkmokk under perioden 11 – 20 december.

 


Affisch till utställningen Made in Sápmi

Made in Sápmi

Vernissage lördag den 6 december kl. 12.00 på Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk.

En utställning om duodji, traditionellt samiskt hantverk, och ny samisk formgivning. En utställning som vill visa mångfalden och bredden i den samiska slöjden, formgivningen och kulturen. En utställning som vill visa på spännvidden mellan tradition och förnyelse och spegla aktuell samisk slöjd och formgivning mot ett äldre föremålsbestånd. Vad händer i mötet mellan den traditionella slöjden och nya formgivning?
En utställning som vill ge röst åt de samiska hantverkarna, kunskapsbärarna, och dela med sig av deras kunskaper om material, tradition och tillverkning, vad som styr dem i deras skapande och frågan om nytänkande kontra tradition. En utställning som vill berätta om den samiska slöjden och formgivningen och deras roll i det samiska indentitetsskapandet, förr och idag. Utställningen Made in Sápmi är ett samarbetsprojekt mellan Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji.

Made in Sápmi visas på Ájtte under perioden 6 december 2014 – 28 mars 2015.