Övriga verksamheter

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji representerar slöjdare/konsthantverkare duojárat med olika bakgrund och erfarenheter men med det gemensamma syftet att förvalta, utveckla och förmedla kunskaper om den samiska slöjden/duodji. Vi är en central aktör för duodji i svenska Sápmi och har även verksamhet som riktar sig till allmänheten.