Duodjimärket

Duodjimärket är ett äkthetsmärke som visar att föremålet är äkta sameslöjd. Sameslöjdare ansöker om märket och får sedan märket om de uppfyller kraven för att inneha Duodjimärket. Märket är personligt och slöjdaren avgör själv om han eller hon vill märka föremålet.

Duodjimärket, ett äkthetsmärke som visar att föremålet är äkta sameslöjd

Duodjimärket

Märkets ändamål:

  • Skydda samiska hantverksprodukter mot plagiering och illojal konkurrens
  • Vägleda och informera köparen om produkter tillverkade av samiska slöjdare
  • Bidra till att höja kvalitén på samiska hantverksprodukter
  • Vara kännetecken för att samiskt hantverk är en levande tradition
  • Produkter som betecknas som rena souvenirer och inte har bruksfunktion godkänns inte