Om oss

Logotype Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av de samiska riksorganisationerna Svenska Samernas Riksförbund och Riksorganisationen Same Ätnam. Stiftelsens verksamhet finansieras av Sametingets Kulturråd och av Kulturdepartementet genom Nämnden för Hemslöjdsfrågor. Hos Sameslöjdstiftelsen arbetar tre Nationella Utvecklare i Duodji.

Vår verksamhet omfattar hela Sverige och bedrivs inom tre områden:

  • Hantverk och kulturarv
  • Näring och företagande
  • Marknadsföring och kommunikation

Forskning och utveckling ingår i alla verksamhetsområdena

Kulturarvet är plattformen för verksamheten och viktigt för en hållbar utveckling. Traditionella tekniker är ofta miljövänliga och gynnar det samiska hantverket. Målsättningen är att öka och fördjupa kunskaperna kring kulturarvet och att föra det vidare till nya generationer. Det sker genom föreläsningar, utställningar och kurser och genom Sameslöjdstiftelsens butik och galleri, mönsterbank och duodjisamling.

Inom näring och företagande är syftet att stärka sameslöjdens näringsvillkor och utveckla befintliga företag, skapa nyetableringar och lönsamma företag. Sameslöjdstiftelsen ska vara branschforum för sameslöjden.

Marknadsföringen och kommunikationen ska sprida information om samisk slöjd och konsthantverk och varumärket Sameslöjdstiftelsen. Det sker genom produktion av trycksaker, marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev samt genom rådgivning i marknadsföring och grafiska frågor till yrkesverksamma sameslöjdare.