Marknadsvantar på Länsmuseum

Marknadsvantar på Länsmuseum

Erika Nordvall Falcks vackra och intressanta utställning om och med vantar kommer att ställas ut på Norrbottens museum. Invigning blir den 11 oktober.
Den 21 oktober klockan 12.00 kommer Erika Nordvall Falck själv att guida utställningen.
Den 22 oktober kommer Solveig Labba, som är en skicklig slöjdare och erfaren pedagog att hålla en work-shop för barn och unga.
Markadnsvantar program