Fredrik Prost är 2016 års Asa Kitokstipendiat

Fredrik Prost har utsetts till 2016 års Asa Kitokstipendiat av Sameslöjdstiftelsens Sámi Duodji styrelse.
Fredrik Prost är ursprungligen från Viikusjärvi en liten by inom Vittangi Sameby. Han gick slöjdlinjen vid Samernasutbildningscentrum i Jokkmokk mellan 2001 – 2004. Fredrik Prost började slöjda redan i tidig ålder, redan för 20 år sedan, gjorde han sin första kniv. Och efter att ha konstaterat att ”den blev inte vacker”, kände Fredrik att han var tvungen att försöka göra en till, och på den vägen är det, om vi får tro honom själv.
Fredrik Prost arbetar idag heltid och försörjer sig på sin slöjd. Han bor numer i Kiruna där han också har sin verkstad.
Han tillhör slöjdar- och konsthantverkskollektivet Aerpie – Árbi – Árbbe, som ställer ut på Ája under Jokkmokks Marknad 2016.

Styrelsens motivering till att tilldela Fredrik Prost 2016 års Asa Kitokstipendium:

”Fredrik Prost är en ung slöjdare som med släktens traditioner som  inspiration och grund redan utvecklat en unik stil och ett eget  konstnärligt uttryck. Han har en stark och tydlig koppling till tidigare generationers slöjdare i sina alster, samtidigt som han drivs av viljan  att experimentera och utveckla såväl bruksföremålen som den egna  hantverksskickligheten.”

Sameslöjdstiftelsens Sámi Duodji motivering till valet av 2016 års stipendiat