Apprentice letter in Sami silversmithing

Sami Duodji vill stärka statusen för samisk silver och jobbar med att utforma Gesällbrev i samisk silver. Arbetsgruppen består av Sámi Duodjis ordförande Solveig Labba och expertgruppen i silver med bland andra Göran Söderström och Randi Marainen. Gruppen har utarbetat ett förslag till ett Gesällbrev i samisk silver.

The test includes both practical and theoretical parts and must be done within silversmithing. The apprentice letter shall thereafter be approved by Sámi Duodju and Hantverksrådet. The workgroup have had several meetings during the fall of 2019 to come up with the initial draft.