Pedagogiskt material

Logga Barnens rajd Vinter Logga Barnens rajd Sommar

 

Kisa med föremål ur Barnens rajdDetalj av affisch från Barnens rajd

 Mánáid ráidu – Barnens rajd
– kulturhistorisk lek för barn i åldrarna 6-12 år

Den samiska författaren Johan Thuri berättar:

Slädarna ha var och en sitt ändamål. Den första är körsläden, och den andra är barn- och valpsläden, den tredje är släden med kärlen, den fjärde är släden med sängkläderna, den femte är kåtasläden. Den rajden leder husmodern och den kallas kåtarajden. Den andra rajden är den i vilken fisken och mjölet och de finare kyrkkläderna och den finaste maten är; kaffe och smör och torrt kött; och där äro lockslädarna och lockkistorna. Om vårmaten är med, så är det en rajd till och den är tung.

Nu har byn hunnit fram till en lägerplats, och så börjar man sätta upp tältkåtorna; somliga sätta upp kåtan och andra hugga ved; flickorna och hustrurna åter hugga golvris. Men om en hustru har ett litet barn och det skriker mycket, så hinner hon inte arbeta någonting alls; hon måste ge barnet di och vagga det, och om barnet somnar eller slutar skrika, så går hustrun också och hugger golvris. När kåtan är färdig, så lägger man först ris på kåtans golv, och så lägger man in sovsakerna och sätter kokkärlen i boasso, och så gör man upp eld, och då är det trevligt, när det blivit eld i kåtan. Om det inte finns vatten på det stället, så måste man smälta snö; och så börjar man leta fram mat ur skinnväskorna och börjar äta, och då är det trevligt. Nutidens människor begagna kaffe, och kaffekokning blir det nu genast, när vattnet blir varmt eller snön smälter. När det är gott bete, så behöver man inte valla renarna, om det inte finns vargar i närheten. Då är det trevligt, tycker lappen, när det är gott bete och man har flyttat till ett färskt ställe.


Samerna förflyttade sig efter årstiderna mellan vinterland och sommarland med utgångspunkt från höst/vårvistet. Här fanns en något mer permanent bostad, bodar samt enklare förrådsställningar. Vistet fungerade som ett nav där man förvarade utrustning och kläder som skiftades efter årstid. När våren så kom flyttade man västerut med klövjerajd och renhjord i riktning mot sommarlandet. Sommarvistet förlades nära renmjölkningsvallarna och här levde man under sommaren ett liv i närhet till renarna. Så mot hösten klövjades så åter rajden och begav sig mot höst/vårvistet. Här skiftades åter utrustningen och med hjälp av vinterrajden, renar och akkjor flyttade människor och renhjord ner mot vinterlandet.

Konceptet Mánáid ráidu – Barnens rajd

Barnens rajd är ett pedagogiskt material för barn i åldern 6–12 år. Genom att leka och praktiskt studera föremål och företeelser, lär de känna samisk kultur och hur den har formats. Barnen får praktiskt medverka i vardagens sysslor, gemenskapen i arbetet, leken och allvaret. Aktiviteter kan vara hämta renar, packa pulkor, klövja renar, leda rajden, och sätta upp kåtan, flytta in i kåtan, leka och prova på hur de olika föremålen användes.

Barnens rajd omfattar två rajder som iscensätter en miljö fylld med föremål och redskap från den tid samerna fortfarande använde sig av renen för att förflytta sig mellan sommar- och vinterland. 14 renar och utrustning för två hushåll – fördelat i en vinterrajd med 6 ackjor och i en klövjerajd – totalt över 200 föremål.

  • kulturhistoriskt kunskapsmiljö som återspeglar det samiska kulturarvet.
  • möjlighet till praktiskt arbete och i lekens form fås kunskaper om det nomadiserande livet som en gång levts.
  • förståelse för det traditionella hantverkets funktion, material och design och hur detta utformats i samklang med det samiska levnadssättet.

Vision

  • Varje deltagare skall efter att varit med i barnrajden kunna berätta om rajden, föremål etc.
  • Skapa en nyfikenhet som tar sig uttrycket i viljan att själv förmedla historik
  • Skapa egna ambassadörer
  • Kulturhistoriska berättelser som bygger på samiska värderingar och har ett samiskt perspektiv.

 

För ytterligare information och prisuppgifter samt bokning av Mánáid ráidu – Barnens rajd kontakta info@sameslojdstiftelsen.com

 

Logga Barnens rajd VinterLogga Barnens rajd Sommar

 


 

Föremål ur Lulesamisk kunskapsväska

 

Konceptet Kunskapsväskorna

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har iordningställt kunskapsväskor med pedagogiskt material kring samisk slöjd och samisk kultur. Väskorna finns med nordsamiskt, lulesamiskt och sydsamiskt innehåll.

Den som hyr väskorna måste ha kännedom om den samiska slöjden och dess traditioner. I annat fall måste man införskaffa sig den genom att se till att det finns personer med sådana kunskaper.

 

För ytterligare information och prisuppgifter samt bokning av Kunskapsväskorna kontakta info@sameslojdstiftelsen.com