Kortkurser riktade till barn och unga

Tillverkande av sydsamisk ramtrumma.Fransning av sjal

Kortkurser riktade till barn och unga

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji ser kortkurser riktade till barn och unga som ett prioriterat område och har därför ett eget bidrag för just sådana kurser.

Kriterierna för att beviljas kortkursbidrag för BARN OCH UNGA är följande:
 • Bidrag kan sökas endast för ersättning till kursledare mot uppvisande av kvitto.
 • Kursen skall ha minst 5 st. – max 8 st. deltagare alla under 18 år.
 • Kursen skall omfatta minst 20 timmar.
 • Bidrag kan beviljas upp till en summa om 6000 kr.
 • I görligaste mån skall samiska språket och samisk duodjiterminologi användas.
I ansökan vill vi veta följande:
 • Vilken typ av kurs (ex. koltsömnad, skosömnad, smide).
 • Hur många kurstimmar.
 • Plats och datum.
 • Kursledare.
 • Ev. deltagande studieförbund/medfinansiär.
 • Kontaktperson, dennes telefonnummer och ev. e-postadress.
 • Antal kursdeltagare (minst 5 st. max 8 st.).
 • Kursdeltagarnas namn.
Efter avslutad kurs vill vi ha:
 • En utvärdering i både text och bild från kursledaren. Vad var bra? Vad var mindre bra? Vad hade behövts för att det skulle bli ännu bättre?
 • Fullständig deltagarlista.
 • Rekvisition av beviljade medel med kontonummer vart pengarna skall betalas ut.

Rekvisition skall ske senast 2 veckor efter avslutad kurs.

Ansökan skickas till:

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji
Porjusvägen 4
962 31 JOKKMOKK

 

Maskinsömnad i kläde Skinnsömnad